Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • "Still Laughing...

  • Nucleus preparu...Certyfikaty


Aktualności

Żonkilowa kwesta w Rynku Głównym


AktualnościAdmin2015-10-080
8 października 16-osobowa grupa uczniów naszego Gimnazjum pod opieką  p.Jolanty Małek-opiekuna Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila oraz księdza Macieja Marciniaka wyruszyła na ulice Wiślną i Bracką włączając się do jesiennej kwesty na cele Hospicjum Św.Łazarza w Krakowie-placówki opiekującej się osobami chorymi, będącymi u kresu życia.

Nasza szkoła od lat aktywnie współpracuje z Hospicjum uwrażliwiając młodzież na los drugiego człowieka i promując zachowania prospołeczne.

Wieczór z Szekspirem


AktualnościAdmin2015-10-070

6 października 100-osobowa grupa uczniów z klas: 1a,1c,3a,3d,3e pod opieką nauczycieli: p.J.Grzeszek,p.A.Hebenstreit,p.M.Krawiec,p.A.Krępy,p.B.Miszty, p.J.Małek oraz Rodziców obejrzała w Teatrze im.J.Słowackiego premierową sztukę "Romeo i Julia" w reżyserii Marcina Hycnara.
Wierna tekstowi źródłowemu, a jednocześnie współczesna interpretacja nie tylko ukazała znaną historię zwaśnionych rodów i zakochanej do szaleństwa pary młodych ludzi,  których uczucie prowadzi do śmierci, ale także ujawniła ponadczasowość tego kultowego dzieła.

Certyfikat "Elektroodpady mają zasady"


AktualnościAdmin2015-10-070
7 października klasa 2a otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjnym "Elektroodpady mają zasady" promującym ekologiczne postawy wśród uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych oraz selektywną zbiórkę odpadów.
 
Nasza klasa miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych (Lamusowni). Lamusownia jest miejscem, gdzie można przywieźć surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne i nietypowe, których nie możemy wrzucać do pojemników przy naszych domach. Następnie w Zakładzie Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych dowiedzieliśmy się jak przygotowuje się elektroodpady do dalszych etapów unieszkodliwiania. Zobaczyliśmy jak Pracownicy usuwali, rozkręcali i demontowali zużyty sprzęt, po to aby tak przygotowane odpady wykorzystać m.in. do produkcji paliwa alternatywnego dla potrzeb cementowni. Poznaliśmy zasady prawidłowego i bezpiecznego postępowania ze zużytym sprzętem RTV i AGD oraz dowiedzieliśmy się jak groźne mogą być skutki niewłaściwego postępowania z elektroodpadami. Na zakończenie każdy otrzymał miły prezent od MPO oraz ulotkę dla rodziców z numerem telefonu do Elektrobrygady, która bezpłatnie odbiera elektoroodpady z naszych domów. Tel. 801 084 084
 

Spotkania pokoleń na ścianie budynku?


AktualnościAdmin2015-10-060

Jeszcze trwały wakacje, a już otrzymaliśmy  od Rady Dzielnicy IX, zaproszenie do udziału w  FESTIWALU STREET ARTU w DZIEWIĄTCE, które osobiście przekazała nam  Pani Renata Grotowska.  Nasi uczniowie z wszelkimi pozwoleniami  "bawili się" w malowanie na ścianie.
W dniach 17,18 września były warsztaty z malarką - Joanną Róg –Ociepka; ich myślą przewodnią były  SPOTKANIA POKOLEŃ. 19 września przystąpiliśmy do pracy, którą utrudniał deszcz. . . .Trochę poprawiliśmy „podkład”… i kontynuowaliśmy nasze dzieło.
Samodzielnym projektem naszych uczniów był napis POKOLENIA, ale wszyscy są dumni z efektu i pełni radości ze wspólnej pracy z profesjonalną MALARKĄ . . .
Dziękujemy za te doświadczenia i prosimy naszych Opiekunów o dalsze możliwości!
Efekt można „podziwiać” na ścianie południowej – od strony parku -  budynku przy ul.Kościuszkowców 4 – zapraszamy!

 

"...by nadzieja mogła zataczać coraz większy promień..."


AktualnościAdmin2015-10-060

Dnia 3 X 2015 wolontariusze naszej szkoły pod opieką pani H. Węgrzyn i pani A. Szczasiuk w ramach współpracy z Fundacją "Promień Nadziei" kwestowali na Krakowskim Rynku.
 Fundacja niesie pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych demoralizacją, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, ciężko chorym wymagającym leczenia specjalistycznego. Stara się również pomóc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |