Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

  • Liberatura

  • Międzyklasowy t...Certyfikaty


Aktualności

Czy ocenzurować internet?


AktualnościAdmin2012-11-260
W dniu 26 listopada 2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego uczestniczył w debacie oksfordzkiej "Czy ocenzurować internet?" w Urzędzie Miasta Krakowa.

DOBRY WYST?P PI?KARZY


AktualnościAdmin2012-11-120
Nasi reprezentanci po awansie do krakowskiej „10” absolutnie nie zwolnili tempa i w fina?ach zawodów w pi?ce no?nej halowej otarli si? o awans do najlepszej czwórki!
Niebawem b?d? walczy? o miejsca 5-10 i o pozostanie w lidze na nast?pny rok. Wa?ne jest to, ?e ch?opcy do drugiej fazy fina?ów przywo?? ju? 4 punkty!, a okrzyk „dwadzie?cia cztery – hej!” po ostatnim przegranym meczu zwiastuje to, ?e b?d? oni straszy? swoich rywali do ko?ca turnieju.
Wyniki meczów Gimnazjum nr 24:
Gim 16 – Gim 24 = 1:1
Gim 24 – Gim 28 = 0:1
Gim 24 – Gim 1 = 3:0
Gim 9 – Gim 24 = 3:1
Bramki dla naszego zespo?u: Wróbel Pawe?, G?sior Bart?omiej, Wilk Krzysztof – 3.
Sk?ad dru?yny:
· Kohlbrenner Miko?aj
· G?sior Bart?omiej
· Wilk Krzysztof (kapitan)
· Wróbel Pawe?
· W?odarczyk Kamil
· W?odarczyk Grzegorz
· Mosio Karol
· Jaglarz Krzysztof
· Zawi?lak Tomasz
Opiekun dru?yny: Marcin Kordaszewski

WYWIADÓWKA


AktualnościAdmin2012-11-080
Spotkanie z rodzicami odb?dzie si? 8 listopada 2012 roku o godz. 17.00. Zapraszamy!

Cómo se dice kot en espanol?


AktualnościAdmin2012-11-060
6 listopada uczniowie klasy 3 B oraz 3 D pod opiek? wychowawców udali si? do Instytutu Cervantesa w Krakowie ( ul.Kanonicza 12).M?odzie? mia?a okazj? zapozna? si? z elementami historii i geografii Hiszpanii , jak równie? dowiedzie? si? o wspó?czesnym ?yciu tego niezwykle bogatego kulturowo i zró?nicowanego kraju.
W drugiej cz??ci spotkania uczestniczyli?my w pokazowej lekcji j?zyka hiszpa?skiego.Nauczyli?my si? liczy? od 1 do 20 , przedstawia? i mówi? sk?d pochodzimy.Wspólnie stworzyli?my mini-s?ownik j?zyka hiszpa?skiego.
Na zako?czenie obejrzeli?my ciekaw? wystaw? fotograficzn? " Atrament i ?wiat?o"-twórcy literatury hiszpa?skoj?zycznej w obiektywie Daniela Mordzi?skiego oraz zwiedzili?my bibliotek? Instytutu.

3D i 007


AktualnościAdmin2012-10-260
W pi?tek 26 pa?dziernika po lekcjach klasa 3 D pod opiek? wychowawczyni obejrza?a w kinie Cinema Zakopianka najnowszy film z Jamesem Bondem- SKYFALL.
Po ataku na siedzib? MI6, M zostaje zmuszona do przeniesienia dzia?alno?ci do podziemnego centrum. Jej ka?dy krok ?ledzi nowy przewodnicz?cy Komitetu Wywiadu i Bezpiecze?stwa, Mallory. M mo?e zaufa? tylko Bondowi. Bez wzgl?du na konsekwencje 007 b?dzie musia? wytropi? i zniszczy? zagadkowego przeciwnika. Z pomoc? agentki Eve- Bond pod??a tropem tajemniczego i bezwzgl?dnego Raoula Silvy. Z czasem zaczyna odkrywa? motywy jego dzia?a?.POLECAMY!!!


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |