Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

  • Poznajemy zawód...

  • Nucleus liczy g...Certyfikaty


Aktualności

Sukces piłkarzy!


AktualnościAdmin2012-11-280
Nasi piłkarze halowi odnieśli ogromny sukces zostając piątą drużyną w Krakowie! W ostatnim turnieju "Gimnazjady" o miejsca 5-10 chłopcy nie mieli sobie równych i zapewnili sobie grę w najlepszej dziesiątce w przyszłym roku.

Zawodnicy Gim 24:

1. Kohlbrenner Mikołaj
2. Gąsior Bartłomiej
3. Łudzeń Jakub
4. Wilk Krzysztof
5. Włodarczyk Kamil
6. Włodarczyk Grzegorz
7. Mosio Karol
8. Krzysztof Jaglarz
9. Zawiślak Tomasz
10. Miodoński Wilhelm

Opiekun zespołu: Tomasz Rydzyński

Czy ocenzurować internet?


AktualnościAdmin2012-11-260
W dniu 26 listopada 2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego uczestniczył w debacie oksfordzkiej "Czy ocenzurować internet?" w Urzędzie Miasta Krakowa.

DOBRY WYST?P PI?KARZY


AktualnościAdmin2012-11-120
Nasi reprezentanci po awansie do krakowskiej „10” absolutnie nie zwolnili tempa i w fina?ach zawodów w pi?ce no?nej halowej otarli si? o awans do najlepszej czwórki!
Niebawem b?d? walczy? o miejsca 5-10 i o pozostanie w lidze na nast?pny rok. Wa?ne jest to, ?e ch?opcy do drugiej fazy fina?ów przywo?? ju? 4 punkty!, a okrzyk „dwadzie?cia cztery – hej!” po ostatnim przegranym meczu zwiastuje to, ?e b?d? oni straszy? swoich rywali do ko?ca turnieju.
Wyniki meczów Gimnazjum nr 24:
Gim 16 – Gim 24 = 1:1
Gim 24 – Gim 28 = 0:1
Gim 24 – Gim 1 = 3:0
Gim 9 – Gim 24 = 3:1
Bramki dla naszego zespo?u: Wróbel Pawe?, G?sior Bart?omiej, Wilk Krzysztof – 3.
Sk?ad dru?yny:
· Kohlbrenner Miko?aj
· G?sior Bart?omiej
· Wilk Krzysztof (kapitan)
· Wróbel Pawe?
· W?odarczyk Kamil
· W?odarczyk Grzegorz
· Mosio Karol
· Jaglarz Krzysztof
· Zawi?lak Tomasz
Opiekun dru?yny: Marcin Kordaszewski

WYWIADÓWKA


AktualnościAdmin2012-11-080
Spotkanie z rodzicami odb?dzie si? 8 listopada 2012 roku o godz. 17.00. Zapraszamy!

Cómo se dice kot en espanol?


AktualnościAdmin2012-11-060
6 listopada uczniowie klasy 3 B oraz 3 D pod opiek? wychowawców udali si? do Instytutu Cervantesa w Krakowie ( ul.Kanonicza 12).M?odzie? mia?a okazj? zapozna? si? z elementami historii i geografii Hiszpanii , jak równie? dowiedzie? si? o wspó?czesnym ?yciu tego niezwykle bogatego kulturowo i zró?nicowanego kraju.
W drugiej cz??ci spotkania uczestniczyli?my w pokazowej lekcji j?zyka hiszpa?skiego.Nauczyli?my si? liczy? od 1 do 20 , przedstawia? i mówi? sk?d pochodzimy.Wspólnie stworzyli?my mini-s?ownik j?zyka hiszpa?skiego.
Na zako?czenie obejrzeli?my ciekaw? wystaw? fotograficzn? " Atrament i ?wiat?o"-twórcy literatury hiszpa?skoj?zycznej w obiektywie Daniela Mordzi?skiego oraz zwiedzili?my bibliotek? Instytutu.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |