Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

 • Zakończenie rok...

 • Jesienne Indywi...Certyfikaty


Aktualności

Zako?czenie projektu "Szko?a w radiu"


AktualnościZako?czenie projektu 2012-06-230
Uczniowie klasy II a pod opiek? wychowawczyni uczestniczyli ca?y rok szkolny w projekcie "Szko?a w radiu" organizowanym przez Akademi? Dziennikarsk? Staromiejskiego Centrum Kultury M?odzie?y i radia Pryzmat. Raz w miesi?cu przygotowywali i nagrywali audycje publicystyczne na tematy zwi?zane z ?yciem szko?y (np. samorz?dno??, bezpiecze?stwo, szkolne talenty, szko?a od podszewki, gimnazjum i co dalej..). Cz??? praktyczn? poprzedzi?o przygotowanie teoretyczne – cykl warsztatów, w trakcie których m?odzie? poznawa?a tajniki dziennikarstwa. Jak sami uczniowie twierdz? by?a to ciekawa przygoda, która sprawi?a im wiele rado?ci i satysfakcji. Wi?cej o projekcie na stronie: http://radiopryzmat.pl/szkola/index.php?id=4

Wyj?cie klasy IIa do kliniki papieru


AktualnościAdministrator2012-06-220
Dzi?ki uprzejmo?ci jednego z rodziców klasy IIa mieli?my mo?liwo?? odwiedzi? bardzo ciekawe miejsce o intryguj?cej nazwie klinika papieru. Klinika Papieru Biblioteki Jagiello?skiej jest pierwsz? uruchomion? w Polsce hal? technologiczn? z instalacjami do masowego odkwaszania papieru druków i r?kopisów w postaci woluminów oprawnych i lu?nych kart. Kolejny raz mogli?my zobaczy? w jaki sposób wykorzystuje si? chemi?, informatyk?, fizyk?, technik? w ?yciu codziennym. Zmotywuje nas to w przysz?ym roku do nauki tych przedmiotów w szkole.

Wycieczka do Dol. Chocho?owskiej


AktualnościAdmin2012-06-190
19 czerwca klasy 2 b i d pojecha?y w Tatry do Dol. Chocho?owskiej. Trasa wycieczki by?a zwi?zana z projektem edukacyjnym realizowanym przez czterech uczniów z klasy 2b pod opieka pani Bo?eny Chram?gi - Obiekty kultu sakralnego na terenie Tatr polskich. Celem naszego górskiego spaceru by? szlak papieski- trasa w Dolinie Jarz?bczej, któr? pokona? Jan Pawe? II w czasie drugiej pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1983 roku.

Wyniki konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej


AktualnościAdministrator2012-06-110
Znamy ju? wyniki Mi?dzyszkolnego konkursu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który odby? si? szóstego czerwca! Oto najlepsza dziesi?tka! Gratulujemy!!!
 1. Wodniak Zuzanna (kl. 2b)
 2. Urban ?aneta (kl. 3c)
 3. Dudziak Adrianna (kl. 3b)
 4. Rosa Diana (Spo?eczne Gimnazjum nr 1 w Krakowie)
 5. Sko? Joanna (kl. 3a)
 6. Szura Maciej (kl. 3a)
 7. Pulit Anna (kl. 3a)
 8. Bartyzel Piotr (kl. 2b)
 9. Jamrozik Daniel (kl. 3a)
 10. ?a?ewski ?ukasz (kl. 2a)

Wycieczka na trening reprezentacji Holandii


AktualnościAdmin2012-06-110
W ubieg?? ?rod? dwudziestu uczniów wyró?niaj?cych si? kultur? osobist?, sportowym zaanga?owaniem oraz dobrymi wynikami w nauce wzi??o udzia? w otwartym treningu reprezentacji Holandii, który odby? si? na stadionie Wis?y Kraków. Dla niektórych ch?opców by?o to ciekawe zwie?czenie projektu edukacyjnego „Jak przeprowadzi? trening pi?ki no?nej?”. Zdj?cia z wycieczki znajduj? si? w galerii.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |