Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

 • Stalag

 • Wycieczka do Ku...Certyfikaty


REKRUTACJA DO KLAS I • Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I na rok szkolny 2018/2019:
 • • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 28 marca 2018 r.
 • •Wypełnienie wniosku:
 • https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action
 • • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 26 kwietnia 2018 r.
 • • Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27 kwietnia – 15 maja 2018 r.
 • • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 16 maja 2018 r.

 • NABÓR DO KLAS IV ORAZ VII • Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do klasy IV lub VII szkoły podstawowej mogą być składane do sekretariatu w dniach od 1 do 28 marca 2018 roku
 • •Wniosek o przyjęcie do klasy IV do pobrania tutaj
 • •Wniosek o przyjęcie do klasy VII do pobrania tutaj

 • W przypadku pytań prosimy o kontakt:
 • tel. 12 268 04 10
 • e-mail: [email protected]