Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Kraków

 • Jeszcze w świąt...

 • Nucleus liczy g...Certyfikaty


ZDALNE LEKCJE KLASA 6

Poniedziałek 30.03.20.


 • MATEMATYKA
 • Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych. Lekcja z e-podręcznikiem.
  1. Obejrzę film
  i dowiem się jaki będzie wynik mnożenia i dzielenia liczb dodatnich i ujemnych.
  2. Wykonam ćwiczenia 18, 19, 20, 21, 22 i 23
 • E-PODRĘCZNIK

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Refleksje podmiotu lirycznego w wierszu „Muzeum”.
 • E-PODRĘCZNIK
 • -ćw. 5,6.

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat : Piłka siatkowa- ćwiczenia z piłką w domu
 • Materiał do zajęć
 • Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat lekcji: Present perfect vs past simple
  Przypomnę sobie wiadomości o czasach: present perfect i past simple.
  Odczytaj i zapisz do zeszytu wiadomości gramatyczne ze strony 91 podręcznika (pomarańczowy prostokąt i to, co jest na nim).
  Wykonaj pisemnie zadanie 8 ze strony 91 podręcznika do zeszytu.

 • JĘZYK ANGIELSKI - grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: Unit 6 - revision - part 2.
  Utrwalę słownictwo i gramatykę z rozdziału 6.
  Zeszyt ćwiczeń, strona 63, ćwiczenia: 5,6
  Zadanie dodatkowe: Zeszyt ćwiczeń, strona 63, ćwiczenie: 7.


  Wtorek 31.03.20.


 • BIOLOGIA
 • Temat: Różnorodność i znaczenie gadów.
  Poznam różne grupy zwierząt zaliczane do gadów. Nauczę się rozpoznawać gady żyjące w Polsce.
  Materiały do lekcji:
 • E-PODRĘCZNIK
 • (z rozdziału Gady - przeczytaj punkty 1 i 2)
 • kliknij tutaj

 • W zeszycie sporządź notatkę, odpowiadając na pytania:
  1/. Jakie 4 grupy zwierząt zaliczamy do gadów?
  2/. Jakie jest znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka? ( 3-4 przykłady)
  3/. Jakie gady występują w Polsce ? Które z nich są pod ochroną?

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat :Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej
 • Materiał do zajęć
 • Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Środki stylistyczne w utworze „Muzeum”.
 • E-PODRĘCZNIK
 • - ćw. 7 i 8. Ćwiczenie 8 proszę przesłać obowiązkowo.

 • MATEMATYKA
 • Temat: Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych.
  Utrwalę umiejętność mnożenia i dzielenia liczb dodatnich i ujemnych oraz wykonywania działań na ułamkach.
  Praca z podręcznikiem.
  1. Rozwiążę w zeszycie zadanie 2 str. 173
  2. Rozwiążę w zeszycie zadanie 6 str. 174


  Środa 01.04.20.


 • MATEMATYKA
 • Temat: Mnożenie i dzielenie liczb.
  Utrwalę prawa działań na liczbach dodatnich i ujemnych
  Rozwiążę zadania 1, 2, 3, 4, 9 i 13 w ćwiczeniach na str. 84 i 86.

 • PLASTYKA
 • Temat: Motyw zdobniczy. Projektuję własny ornament.
  Cel: Wiem co to jest ornament, potrafię wykonać projekt graficzny formy użytkowej.
  Bardzo proszę wykonać polecenia z przesłanego poniżej linku oraz na kartce A5 wykonać projekt tapety, dywanu lub pościeli do swojego pokoju z wymyślonym przez siebie lub poznanym w czasie lekcji ornamentem.
 • E-PODRĘCZNIK

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat: Ameryka Północna - wiedza ogólna
 • Wejdź na stronę
 • 1. Przeczytaj.
  2.Zrób notatkę do zeszytu wg schematu: tabela, dwie kolumny. W lewej: largest city, w prawej: Mexico City with a population of about 9 million. Tabela powinna mieć minimum 12 punktów.

 • JĘZYK ANGIELSKI - grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: Continents: Antarctica - part 2.
  Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Antarktydy.
 • Lekcja z e-podręcznika
 • 1. Przeczytaj "Top 15 Antarcyica Facts"(Fakty: 9 -15.)
  2. What do these numbers refer to? / Do czego odnoszą sie te cyfry:
  a) the fifth continent -
  b) 1.9 km/6,200 ft deep -
  c) 350 kilometres per hour/218 miles per hour -
  d) 1,000 people (in winter) -
  e) 1961 -
  f) 18 countries -
  g) 3,000 m/9,900 ft. above sea level -
  h) -10°C /14 °F -
  i) 1773 -
  j) 40,000 tourists -

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Pożegnanie z bohaterami powieści „Przygody Tomka Sawyera”.
  Czy Tomek byłby dobrym przyjacielem?
  Napisz 2 argumenty za tym, że byłby dobrym i 2, że byłby złym. Prześlij je obowiązkowo.
  Zastanów się , czy się z tym zgadzasz.


  CZWARTEK 02.04.20


 • HISTORIA
 • Temat: Konstytucja 3 maja.
  Dowiem się, jakie reformy wprowadził Sejm Wielki.
 • Lekcja z e-podręcznika
 • kliknij tutaj

 • MUZYKA
 • Temat: Instrumenty dęte blaszane.
  Na tej lekcji poznam wygląd i brzmienie instrumentów dętych blaszanych.
 • Lekcja z e-podręcznika
 • Proszę o wykonanie ćwiczeń 1 - 6

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat: Present Perfect vs Past Simple - ćwiczenia
  Wykonaj ćwiczenia ze strony 65 zeszytu ćwiczeń i 5. ze strony 70 zeszytu ćwiczeń.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: Present perfect vs. past simple.
  Powtórzę i uzupełnię wiedzę na temat czasów present perfect i past simple.
  LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM DISCORD.
  Podręcznik: str. 91, ćwiczenia: 7,8.
  Zeszyt ćwiczeń: str. 65, ćwiczenie 5.

 • MATEMATYKA
 • Temat: Działania na liczbach całkowitych w e-podręczniku.
  Udoskonalę umiejętność dodawania, odejmowania i dzielenia liczb dodatnich i ujemnych zgodnie z kolejnością wykonywania działań.
 • Lekcja z e-podręcznika
 • Wykonam ćwiczenia od 24 do 32.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Zdania złożone współrzędnie. Wykresy.
  Pamiętajmy zdanie złożone musi mieć 2 orzeczenia.
  Np. Kupiłem ciastko i je zjadłem. Zd. zł. wsp. łączne-2 orzeczenia: kupiłem, zjadłem
  Kupiłem ciastko i chleb. Zd.poj.- 1 orzeczenie -kupiłem
  Podręcznik ćw. 2,3 ze strony 287


  PIĄTEK 03.04.20


 • INFORMATYKA
 • Temat: Wysyłanie e-maila. Co to jest netykieta?
  Celem lekcji jest poznanie netykiety oraz nabycie umiejętności wysyłania listów elektronicznych
  Przeczytaj w podręczniku tematy ze str. 42, 43,44,45
  -W edytorze tekstowym (np. Word, notatnik itp.) napisz co to jest netykieta i w punktach wypisz krótko zasady netykiety, zapisz plik pod nazwą netykieta u siebie na dysku.
  -Następnie napisz maila na na adres [email protected]
  -W temacie maila wpisz: Netykieta klasa 6
  -W treści maila wpisz: przesyłam załącznik z netykietą
  Podpisz się imieniem i nazwiskiem
  -Dołącz do listu załącznik z utworzonym wcześniej plikiem zawierającym zasady netykiety

 • GEOGRAFIA
 • Temat:Współrzędne geograficzne - powtórzenie wiadomości.
 • Materiał powtórzeniowy 1
 • Materiał powtórzeniowy 2

 • HISTORIA
 • Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.
  Dowiem się, jakie reformy wprowadził Sejm Wielki.
  Podręcznik str. 169-173 (przeczytać ze zrozumieniem)
  Odpowiedz pisemnie w zeszycie na zad. 1 i 2 str. 173

 • TECHNIKA
 • Temat: Rzuty prostokątne.
  Poznam zasady rzutowania prostokątnego oraz nauczę się rysowania rzutów prostokątnych prostych brył.
  Najważniejsze: obejrzeć filmiki; uwaga ! - wyraźne bez powiększania!
 • Lekcja z e-podręcznika

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat : Ćwiczenia ogólnorozwojowe
  Materiał do zajęć:
  1. Połóż się na brzuchu. Wyciągnij ręce przed siebie, unieś klatkę piersiową nad podłoże i uginając łokcie ściągaj je do tyłu a następnie prostuj w przód . x15
  2. Zrób przysiad. Z wydechem wyprostuj się i wspinaj na palce. x15
  3.Wykonaj podpór przodem.Unieś jednocześnie prawą rękę i lewą nogę. Wytrzymaj 2-3 sekundy, opuść. Powtórz na drugą stronę. x10 na każdą stronę.
  4.Połóż się na brzuchu. Naprzemiennie podnoś prawą rękę i lewą nogę, i odwrotnie. x10 na każdą stronę.
  5.Stań prosto, wciągnij brzuch, wyprostuj plecy. Z wdechem zrób krok do przodu i ugnij oba kolana pod kątem prostym. Z wydechem powróć do pozycji startowej. x 10 na każdą nogę.
  Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.
  POPRZEDNI TYDZIEŃ

  Środa 25.03.20.


 • MATEMATYKA
 • Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych - ciąg dalszy.
  Na tej lekcji poćwiczę odejmowanie w pamięci liczb wymiernych z wynikiem ujemnym.
  Lekcja z komputerem - postaraj się zdobyć 100 punktów.
 • kliknij tutaj


 • PLASTYKA
 • Temat: Ikony sztuki - rzeźba
 • cel: Znam słynne rzeźby i potrafię je rozpoznać.
 • Proszę przeczytać stronę 81 w podręczniku, przepisać do zeszytu tytuły dzieł, autorów oraz daty powstania rzeźb. Dla chętnych proszę je przerysować (ewentualnie wydrukować i wkleić do zeszytu). Proszę także oglądnąć film i odpowiedzieć w zeszycie na pytania:
 • 1. W jakim muzeum znajduje się ta rzeźba?
 • 2. 9 stóp - ile to centymetrów?
 • 3. Gdzie rzeźba została znaleziona?
 • 4. Co przedstawia?
 • 5. Z jakiego materiału jest wykonana?
 • film


 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat: Codzienne przedmioty - słownictwo
 • Na tej lekcji nauczę się słów ze stron 90-91 w podręczniku.
 • Przeczytaj tekst ze s. 90, przetłumacz ustnie.
 • Zapisz ćwiczenie 2 ze str. 90 i 5 ze strony 91 do zeszytu.
 • Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1 - 3 ze str. 64

 • JĘZYK ANGIELSKI - grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: Continents: Antarctica - part 1.
  Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Antarktydy.
 • Lekcja z e-podręcznika
 • 1. Przeczytaj "Top 15 Antarcyica Facts" (Fakty 1 -8)
  2. Przetłumacz słowa i zwroty na język polski:
  Antarctica -
  an icy desert -
  a resident -
  peaceful - 60 degrees -
  the equator -

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat : "Przygody Tomka Sawyera" powieścią wielowątkową.
  1.Wątek przygodowy- Tomek szuka przygód i je przeżywa
  2.Wątek kryminalny- zabójstwo doktora Robinsona
  3.Wątek miłosny- uczucie do Becky
  4. Wątek Hucka Finna.
  Wielowątkowość utworu, komizm sytuacyjny językowy, postaci sprawia , że powieść nadal może być ciekawa.
  Zastanów się , czy się z tym zgadzasz.


  CZWARTEK 26.03.20


 • HISTORIA
 • Temat: Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Dowiem się, dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy.
 • e-podreczniki
 • kliknij tutaj

 • MUZYKA
 • Temat: Instrumenty dęte.
  Na tej lekcji utrwalę wiadomości o instrumentach dętych drewnianych i blaszanych na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku (s. 120 – 127)
 • Lekcja z e-podręcznika

 • Korzystając z tego linku proszę o przeczytanie tekstu (bez słownika pojęć i biblioteki muzycznej).
  Proszę również o wykonanie ćwiczeń 1 - 3
  Dla wszystkich klas przesyłam mój adres e-mail: [email protected]

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat lekcji: Oceany- praca z tekstem
 • Wejdź na stronę:
 • kliknij tutaj
 • Dowiedz się, ile potrafisz o oceanach.
 • Wypisz pięć ciekawostek do zeszytu.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: Unit 6 - revision.
  Powtórzę słownictwo i gramatykę z rozdziału 6.
  Zeszyt ćwiczeń, strona 62, ćwiczenia: 1,2,3,4.

 • MATEMATYKA
 • Temat: Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych.
  Na tej lekcji dowiem się co to są liczby przeciwne oraz jaki będzie wynik mnożenia i dzielenia liczb o takich samych znakach i o przeciwnych znakach. Zrobię notatkę w zeszycie i rozwiążę kilka zadań.
  1. Podręcznik str. 172 - 173. Notatka + przykłady
  2. Podręcznik str. 173 - zadanie 1 (w zeszycie)

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat : Analiza wiersza W. Szymborskiej „Muzeum”.
  Proszę wejść na stronę:
 • kliknij tutaj

 • Proszę przeanalizować 3 pierwsze polecenia.

  PIĄTEK 27.03.20


 • INFORMATYKA
 • Temat: Zakładanie konta poczty elektronicznej, interfejs konta pocztowego
 • Przeczytaj w podręczniku tematy ze str. 40 i 41
 • Załóż konto pocztowe według instrukcji podanych w podręczniku, zapisz w zeszycie swój adres e-mail oraz hasło do poczty.

 • GEOGRAFIA

 • Temat: Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje.
  Powtórzenie wiadomości,
  Podręcznik, strony 78-84. Zeszyt ćwiczeń: strona 55 - zadanie 3 oraz strona 57- zadanie 8.

 • HISTORIA
 • Temat: Kultura polskiego oświecenia

  Zrozumiem, jakie idee przyświecały epoce i będę umiał wymienić najwybitniejszych przedstawicieli kultury Oświecenia.
  Podręcznik str. 163-168 (przeczytać ze zrozumieniem)
  Odpowiedz pisemnie w zeszycie na zad. 2 str. 168

 • TECHNIKA

 • Temat: Nowoczesny sprzęt na co dzień.
  Poznam przykłady nowoczesnych urządzeń i ich zastosowanie.
  Podręcznik , strony 36-37; strona 36 - ćwiczenie 1 i strona 37 - zadanie 1.

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat : Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne
  Materiał do zajęć:
  1.Leżenie tyłem o nogach ugiętych , unoszenie bioder w górę i równocześnie przekładanie piłki pod biodrami. x15
  2.Leżenie przodem na brzuchu, ręce wyprostowane nad głową , unoszenie klatki piersiowej i przekładanie piłki z ręki do ręki na zmianę. x15
  3. Siad ugięty (nogi ugięte w kolanach), uniesienie obydwu nóg ugiętych nad podłogę i przekładanie piłki na zmianę pod prawą i lewą nogą. x 10 na każdą nogę
  4. Podpór przodem , turlanie piłki z jednej ręki do drugiej po ziemi. x20 ( piłkę można zastąpić innym przyborem).