Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

 • Jesienne biegi ...

 • Bombkowy wtorek...Certyfikaty


ZDALNE LEKCJE KLASA 6

Poniedziałek 08.06.20.


 • MATEMATYKA
 • Temat: Graniastosłupy proste.
  1. Obejrzyj uważnie lekcję
  2. Przeczytaj również informacje o graniastosłupach zamieszczone w podręczniku na str. 222.
  3. Rozwiąż zadanie 1, 2, 3 na str. 106 w ćwiczeniach.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Nić porozumienia.
  Wejdź na stronę, przeczytaj ze zrozumieniem podany fragment utworu i zapisz w zeszycie występujących tam bohaterów.

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat: Ćwiczenia z piłką kształtujące ogólną sprawność fizyczną
  Materiał do zajęć
  Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat: Sławni ludzie
  1. Ze strony 114 podręcznika zapisz do zszytu z tłumaczeniem słówka (na niebieskim tle).
  2. Przeczytaj i przetłumacz (ustnie, dla siebie) teksty od 1 - 6.
  3. Wykonaj quiz ze strony 115 do zeszytu, tj. zapisz odpowiedzi:
  1. the theory of relativity - Albert Einstein
  ..........

 • JĘZYK ANGIELSKI - grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: Come rain or shine - reading.
  Poćwiczę czytanie ze zrozumieniem.
  1. Zakreśl w wężu literowym wyrażenia związane z deszczową pogodą i uzupełnij nimi zdania: Zeszyt ćwiczeń: str. 76, ćw. 1
  2. Przeczytaj tekst, połącz dialogi z obrazkami: Podręcznik: str. 108, ćw. 1.
  3. Uzupełnij zdania słowami z tekstu: Podręcznik: str. 108, ćw. 2.


  Wtorek 09.06.20.


 • BIOLOGIA

 • Temat: Ssaki bardziej i mniej znane.
  Zapoznam się z przedstawicielami ssaków żyjącymi na różnych kontynentach.
  Materiały do lekcji

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat : Ćwiczenia ogólnorozwojowe
  Materiał do zajęć:
  1. Połóż się na brzuchu. Wyciągnij ręce przed siebie, unieś klatkę piersiową nad podłoże i uginając łokcie ściągaj je do tyłu a następnie prostuj w przód . x15
  2. Zrób przysiad. Z wydechem wyprostuj się i wspinaj na palce. x15
  3.Wykonaj podpór przodem.Unieś jednocześnie prawą rękę i lewą nogę. Wytrzymaj 2-3 sekundy, opuść. Powtórz na drugą stronę. x10 na każdą stronę.
  4.Połóż się na brzuchu. Naprzemiennie podnoś prawą rękę i lewą nogę, i odwrotnie. x10 na każdą stronę.
  5.Stań prosto, wciągnij brzuch, wyprostuj plecy. Z wdechem zrób krok do przodu i ugnij oba kolana pod kątem prostym. Z wydechem powróć do pozycji startowej. x 10 na każdą nogę.
  Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.
  Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Problemy dzieci i rodziców.
  Wejdź na stronę i odpowiedz na podstawie poznanego tekstu na pytanie 1.
  Zapisz je w zeszycie. Następnie przeanalizuj pytanie 2 i 3. Nie zapisuj.

 • MATEMATYKA
 • Temat: Własności graniastosłupów prostych - Matlandia
  1. Zaloguj się na stronie Matlandii- dostęp do programu został przedłużony na kolejny miesiąc
  2. Wejdź na orbitę planety Akustium (25) i rozwiąż zadanie 5 i 6.
  3. Twoje wyniki będa widoczne dla nauczyciela w e-dzienniku Matlandii


  Środa 10.06.20.


 • MATEMATYKA
 • Temat: Siatki graniastosłupów prostych.
  1. Na podstawie informacji z podręcznika str. 223 zapisz w zeszycie co to jest i jak obliczamy pole powierzchni całkowitej graniastosłupa.
  2. Rozwiąż zadanie 4 i 5 na str. 107 w ćwiczeniach.

 • PLASTYKA
 • Temat: Kraków - moje miasto.
  Cel: Znam najważniejsze zabytki architektury Krakowa i potrafię je rozpoznać.
  Obejrzyj film , zanotuj podczas oglądania, a następnie zapisz w zeszycie pięć zabytków architektury naszego miasta.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat: Powtórzenie wiadomości o rzeczownikach policzalnych, niepoliczalnych i czasie przeszłym.
  Obejrzyj filmiki:
  Filmik 1
  Filmik 2
  Filmik 3
  Zapisz 6 zdań w zeszycie (dowolnych).

 • JĘZYK ANGIELSKI - grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: Talking about the weather.
  Powtórzę słownictwo związane z pogoda, poznam nowe słownictwo.
  1. Posłuchaj i powtórz zwroty: Podręcznik: str.108, ćw. 3, CD 2/43.
  Materiał do zajęć
  2. Zakreśl właściwą opcję: Zeszyt ćwiczeń: str. 76, ćw, 5.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Głoski ustne i nosowe.
  Przeczytaj informacje na str. 308 w podręczniku. Zapisz w zeszycie wszystkie głoski nosowe- zapamiętaj je. Wykonaj ćw. 5 ze str. 308 oraz 9 ze str. 310.

  POPRZEDNI TYDZIEŃ

  Poniedziałek 01.06.20.


 • MATEMATYKA
 • Temat: Rozpoznawanie brył geometrycznych. Matlandia.
  1. Zaloguj się na Matlandii
  2. Wejdź na orbitę planety Leonardia i rozwiąż 6 zadań.
  3. Twoje wyniki będą widoczne dla nauczyciela w e-dzienniku Matlandii.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Szacunek dla każdego.
  Przeczytaj informacje ze str. 13 w podręczniku „Wśród ludzi”. Zastanów się, czy podane zasady są zgodne z Twoim systemem wartości. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami siatkówki
  Materiał do zajęć
  Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat: Amazing nature
  1. Zapoznaj się i zapisz do zeszytu słowniczek ze strony 116 podręcznika.
  2. Zapisz do zeszytu ćwiczenie 1 ze str. 116 podręcznika.
  2. Przeczytaj tekst z ćwiczenia 2. Wykonaj je ustnie.

 • JĘZYK ANGIELSKI - grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: The environment - vocabulary.
  Poznam słownictwo związane ze środowiskiem naturalnym i ochroną przyrody.
  1. Posłuchaj i powtórz słownictwo: Podręcznik: str. 107, ćw. 4 (słownik - str. 1112) CD 2/41
  Materiał do zajęć
  2. Wybierz właściwe słowa, odpowiedzi zapisz w zeszycie: Podręcznik: str. 107, ćw. 5
  3. Wybierz właściwą odpowiedź: Podręcznik: str. 107, ćw. 6


  Wtorek 02.06.20.


 • BIOLOGIA
 • Temat: Różnorodność ssaków.
  Zapoznam się z różnicami w budowie i funkcjach życiowych ssaków.
  Materiały do lekcji

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat: Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające całego ciała
  Materiał do zajęć
  Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Spotkanie z naturą.
  Obejrzyj ilustrację na str.291 w podręczniku. Zastanów się nad rolą człowieka w „ujarzmianiu„ przyrody. Odpowiedz na pierwsze pytanie zapisane pod ilustracją.

 • MATEMATYKA
 • Temat: Budowa prostopadłościanu i sześcianu.
  1. Obejrzyj uważnie film.
  2. Zapamiętaj definicję prostopadłościanu i sześcianu.
  3. Napisz do mnie na Librusie ile ścian, ile wierzchołków i ile krawędzi ma sześcian.


  Środa 03.06.20.


 • MATEMATYKA
 • Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.
  1. Obejrzyj uważnie film.
  2. Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie C z podręcznika str. 219.
  3. Narysuj w zeszycie siatkę prostopadłościanu z powyższego ćwiczenia.

 • PLASTYKA
 • Temat: Perspektywa - ćwiczenia praktyczne.
  Cel: Potrafię rysować zgodnie z zasadami perspektywy.
  Jeżeli czujesz, że potrzebujesz udoskonalić swoje umiejętności rysowania zgodnie z zasadami perspektywy obejrzyj film (9.25) i poćwicz to.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat; Green living
  Wykonaj ćwiczenia ze strony 91 zeszytu ćwiczeń.

 • JĘZYK ANGIELSKI - grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: First conditional.
  Poćwiczę układanie zdań warunkowych typu pierwszego.
  1. Jak zbudowane jest zdanie warunkowe typu pierwszego?
  Zeszyt ćwiczeń: str. 103
  2. Połącz części zdań w pierwszym trybie warunkowym: Zeszyt ćwiczeń: str. 75, ćw. 5
  3. Zakreśl właściwą opcję: Zeszyt ćwiczeń: str. 75, ćw. 6

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Skrzydlate słowa.
  Wejdź na podaną stronę, zapoznaj się z informacjami (do tekstu „Skąd się wywodzą skrzydlate słowa”). Zapisz na podstawie poznanego tekstu jakie jest metaforyczne znaczenie wyrażenia „skrzydlate słowa”.


  Czwartek 04.06.20.


 • HISTORIA
 • Temat: Legiony polskie we Włoszech.
  Obejrzyj lekcję
  Podręcznik str. 203-206 (przeczytać ze zrozumieniem).

 • MUZYKA
 • Temat: Muzyczne widowiska.
  Na tej lekcji dowiesz się co to jest operetka i musical oraz poznasz najsłynniejsze muzyczne widowiska teatralno – muzyczne.
  Materiały do zajęć

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. J. Kutyby
 • Temat: Zero conditional - ćwiczenia
  1. Obejrzyj filmik.
  2. Zapisz siedem przykładowych zdań.

 • JĘZYK ANGIELSKI- grupa p. R. Chartuniewicz
 • Temat: First conditional - exercises.
  Poćwiczę układanie zdań warunkowych typu pierwszego.
  1. Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie: Podręcznik: str. 107, ćw. 8.
  2. Ułóż zdania warunkowe typu pierwszego: Podręcznik: str. 107, ćw. 8.

 • MATEMATYKA
 • Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu - ćwiczenia.
  Rozwiąż zadanie 1, 2, 3 ze str. 105 w ćwiczeniach.

 • JĘZYK POLSKI
 • Temat: Pochodzenie „skrzydlatych słów”.
  Wejdź na stronę podaną do poprzedniej lekcji, zapoznaj się z informacjami, wykonaj ćw. 1 (na stronie) i sprawdź poprawność jego wykonania.


  Piątek 05.06.20


 • INFORMATYKA
 • Temat: Instalujemy program Gimp.
  Zaczynamy pracę z edytorem grafiki Gimp. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie tego programu na komputerze.
  Link do pobrania programu: kliknij tutaj.
  Dajcie znać przez Librusa czy wykonaliście instalację.

 • GEOGRAFIA
 • Temat: Gospodarka Europy. Podsumowanie.
  Przeczytaj uważnie treść z podręcznika ze stron 125-126, a następnie wykonaj w zeszycie zadania 2 i 3 ze strony 127.

 • HISTORIA
 • Temat: Księstwo Warszawskie.
  Podręcznik str. 207-211 (przeczytać ze zrozumieniem).
  Podsumować temat – zrobić notatkę.

 • TECHNIKA
 • Temat: Sztuczna inteligencja.
  Przeczytaj krótki tekst z e-booka, strona 125 i wykonaj w zeszycie ćwiczenie, które jest na końcu tej strony.
  Materiał do zajęć

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • Temat: Ćwiczenia siatkarskie- doskonalenie odbić
  Materiał do zajęć
  Jeśli wykonanie któregoś z ćwiczeń sprawia problem, mamy do niego przeciwwskazania lub powoduje dyskomfort należy je pominąć.