Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków Gimnazjum nr 24 Kraków

Gimnazjum nr 24 Kraków
1
Gimnazjum nr 24 Krak�w

 • Pola Nadziei 20...

 • Małopolski Konk...Certyfikaty


Aktualności

„Niektórzy lubi? poezj?"


AktualnościAdmin2012-04-300
Mamy zaszczyt poinformowa?, ?e w I MA?OPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM „Niektórzy lubi? poezj?"pod patronatem Ma?opolskiego Kuratora O?wiaty i Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Jury w sk?adzie:
Piotr Piecha – aktor Teatru Ludowego w Krakowie
dr Katarzyna Wójtowicz – nauczycielka j?zyka polskiego i wicedyrektor w Katolickim LO im. ?wi?tej Rodziny z Nazaretu
mgr Ewelina Por?bska – nauczycielka j?zyka polskiego w Katolickim LO im. ?wi?tej Rodziny z Nazaretu
postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia reprezentantkom naszej szko?y:
WYRÓ?NIENIE SPECJALNE dla Julii Bochenek IIIb
oraz wyró?nienia dla Beaty Kapusty z kl. IIId i Klaudii Wszo?ek z kl. IId.
SERDZECZNIE GRATULUJEMY!

"Szko?a ?on" w Teatrze im.J.S?owackiego


AktualnościAdmin2012-04-260
"Szko?a ?on" w Teatrze im.J.S?owackiego 26 kwietnia klasa 2 d obejrza?a go?cinny spektakl Teatru Polskiego z Warszawy "Szko?a ?on".
Jest to jedna z najzabawniejszych komedii Moliera, która w czasach powstania wzbudza?a wielkie kontrowersje, a dzi? nadal nie pozostawia widzów oboj?tnymi - zachwycaj?c inteligentnym dowcipem, g??bi? psychologicznych portretów bohaterów i wnikliw? analiz? ewolucji uczu?.
W rolach g?ównych wyst?pili Anna Cie?lak i Andrzej Seweryn.

DZIE? CIAST ?WIATA


AktualnościAdmin2012-04-230
23 kwietnia klasa 2d wraz z Rodzicami oraz Wychowawczyni? p. Jolant? Ma?ek zorganizowa?a Dzie? Ciast ?wiata, który wpisa? si? ju? w tradycj? naszego Gimnazjum - po raz pierwszy zosta? zorganizowany 11 lat temu! Sala 11 zamieni?a si? w tym dniu w kawiarenk?, gdzie przez ca?y dzie? mo?na by?o kupi? pyszne, domowe ciasta. Wszystkie zebrane pieni?dze zosta?y przekazane na rzecz Hospicjum ?w. ?azarza w Krakowie.

Mi?dzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Krajach Angloj?zycznych -


AktualnościAdmin2012-04-230
Z wielk? rado?ci? informujemy, ?e do III ustnego etapu konkursu, który odb?dzie si? 15 maja w Gimnazjum nr 23 w Krakowie zakwalifikowa?o si? 11 uczniów - w tym 4 uczniów naszego Gimnazjum, którzy przygotowali si? do konkursu pod opiek? pani Jolanty Ma?ek. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za ustne prezentacje.
 • FINALI?CI:
 • 1. Makowska Magdalena G24 69
 • 2. Barszczewski Micha? G24 68
 • 3. ?ojewska Zofia G24 68
 • 4. Maczuga Dorota G23 67
 • 5. Natkaniec Rados?aw G35 64
 • 6. Jewu?a Julia G74 63
 • 7. Gwiazda Karolina G24 59
 • 8. Szczepanik Bartosz G35 58
 • 9. Siepracka Anna G35 58
 • 10. Rudnicka Joanna G23 56
 • 11. Kota? Jakub G23 56

?yczenia Wielkanocne


AktualnościAdmin2012-04-040
Zdrowych i pogodnych ?wi?t Wielkanocnych, w prawdziwie wiosennym nastroju, smacznego jajka i pogody ducha ?yczy

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 24 wraz z pracownikami


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |